Nguy cơ cháy động cơ từ thiết bị làm lạnh, BMW thu hồi gần 325.000 ô tô