Nguyên tắc đặc biệt cấp điện lưới cho tàu Cát Linh – Hà Đông