Nuôi cá sống trong xương đòn: trào lưu thách thức quái gỡ