Ông Đoàn Ngọc Hải xử 'mạnh tay' với chó thả rông ở trung tâm Sài Gòn