Phanh gấp tránh cô gái bị ngã, 3 ô tô đâm nhau liên hoàn