Quảng Trị: Khởi công xây dựng đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam