Rác ngập khắp nơi, lực lượng Công an giúp dân dọn rác