Samsung bị mất vị trí thứ hai trên thị trường đồng hồ thông minh