Sẵn sàng trường lớp để đón học sinh Chương Mỹ vào năm học mới