Sóc Trăng: Nâng cao hiệu quả Chương trinh giảm nghèo