Tại sao Thiên Ngọc Minh Uy lọt vào danh sách doanh nghiệp đóng thuế cao?