Tan hoang và đau thương ở 'điểm nóng' mưa lũ Yên Bái