Tàu 469, Vùng 4 Hải quân đã cứu được 2 ngư dân trên biển