Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân TP.HCM và nhân dân Cuba