Thấy cha chém mẹ, con trai 7 tuổi chạy đi tìm người đến cứu