Thí sinh điểm 10 Toán duy nhất ở TP.HCM là thủ khoa sư phạm