Thí sinh Hòa Bình là Á khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự