Thí sinh kể chuyện, nghi giám thị 'làm xiếc' trong phòng thi ở Sơn La