Thiếu nữ bị lừa bán làm gái bán dâm vì cả tin 'việc nhẹ, lương cao'