Thời tiết ngày 21/7: Sài Gòn nắng gián đoạn, Hà Nội mưa cả ngày