Thương tâm hai trẻ nhỏ bị đuối nước trong ngày ở tỉnh Nghệ An