Tiền Giang có 'cơ hội vàng' để thu hút đầu tư, nhưng…