Tinh chất quý từ trà xanh hữu ích với bệnh nhân tiểu đường