Tổng cục Thể dục Thể thao giới thiệu 2 ứng viên tranh cử vị trí Phó Chủ tịch VFF