TP.HCM muốn tự xét tốt nghiệp: Có những chuyện buồn