Trao giấy khen cho cá nhân có thành tích trong công tác cứu nạn cứu hộ