Trung Quốc chào đón Google trở lại 'miễn là tuân thủ luật pháp'