Trung Quốc công bố thời điểm trả đũa 16 tỷ USD thuế quan của Mỹ