Va chạm với ô tô khách, nữ công nhân tử vong thương tâm