Vietnamobile công bố thời gian chuyển đổi SIM 11 số sang 10 số