WhatsApp hạn chế một số tính năng sau các vụ giết người ở Ấn Độ