Xé lòng mẹ bất lực nhìn con tắc thở khi hút trà sữa