Xuất khẩu nông sản vào EU và Nhật Bản: Lượng nhiều, giá trị vẫn ít